AF/Armafix FX-2 rörupphängning

Alla Armacell produkter
Tillverkare

ArmaFix AF distansskål är, i kombination med AF/ArmaFlex, nyckeln till ett perfekt förslutet isolersystem för kylinstallationer. ArmaFix AF distansskål består av PETupplag inneslutna i AF/ArmaFlex och med ytterhölje av aluminium. Tack vare den inbyggda barriären mot vattenånga förhindras köldbrygga och kondens och ett professionellt resultat uppnås.

 • Teknisk isolering

  Group 14 Created with Sketch.
 • Passivt brandskydd

  Group 15 Created with Sketch.
 • Högtemperatur isolering

  Group 17 Created with Sketch.
 • Akustik

  Group 16 Created with Sketch.
 • Tillbehör