FPS Brandskyddsmassa

Alla SMP produkter
  • FPS Brandskyddsmassa
  • FPS Block
  • FPS Brandskyddsmassa
Tillverkare

FPS Brandtätningssystem för vent-, rör- och kabelgenomföring i brandcellsbegränsade  byggnadsdelar i brandteknisk klass EI 30 – EI 240

  • Akustik

  • Högtemperatur isolering

  • Passivt brandskydd

  • Teknisk isolering

  • Tillbehör

Egenskaper